Čtvrtek 22. Říjen
Moravská Třebová
°C

Úprava pravidel před sezonou 2019-2020

Úprava pravidel před sezonou 2019-2020

 • PRAVIDLO 120 – ZLOMENÁ HŮL /
  HRANÍ – NAHRAZENÍ
 • Nové znění pro sezónu 2019/2020
 • iv. „Hráč, jehož hůl je zlomena, může obdržet hůl od spoluhráče na ledě, přičemž tato výměna nemusí proběhnout z ruky do ruky.“
 • v. „Hráč v poli nebo brankář, který ztratí hůl během hry, může obdržet hůl od spoluhráče na ledě, přičemž tato výměna nemusí proběhnout z ruky do ruky.“
 • ii. „Brankář, jehož hůl je zlomena nebo který hůl upustil, nesmí přijmout hůl hozenou na led z hráčské lavice nebo od diváka. Brankář může obdržet hůl od spoluhráče na ledě, přičemž tato výměna nemusí proběhnout z ruky do ruky.“
 • ii. Hráč může poslat po ledě nebo nasměrovat jakoukoli hůl nebo její část nebo jakýkoli jiný předmět ze svého bezprostředního okolí, pokud to nebrání soupeři. Nicméně, hráči na ledě, který hodí nebo usměrní hůl, její část nebo jakýkoli jiný předmět po puku nebo po protihráči vedoucím puk ve středním nebo útočném pásmu, bude uložen menší trest.
 • v. Pokud se hráč nebo funkcionář týmu proviní podle Pravidla 165-ii. až 165-iv. ve svém obraném pásmu, hlavní rozhodčí nařídí trestné střílení ve prospěch soupeře.
 • PRAVIDLO 96 – GÓLY BRUSLÍ
 • Nové znění pro sezónu 2019/2020
 • Gól bude uznán, pokud útočící hráč usměrní puk bruslí do branky jakýmkoli způsobem s výjimkou toho, že by gólu dosáhl zjevným kopnutím.
 • Rozhodujícím faktorem pro neuznání gólu je zjevné kopnutí útočícím hráčem. Jinými slovy je usměrnění puku do branky bruslí (například jejím pootočením nebo pohybem) legální způsobem k dosažení gólu.
 • PRAVIDLO 88 – POVOLENÝ ZPŮSOB 2019/2020
 • Pokud je střídání hráčů prováděno během hry a střídající hráči jsou v zóně 1,5 metru od hrazení kdekoliv po celé délce hráčské lavice a nejsou nijak zapojeni do hry, trest za příliš mnoho hráčů nebude uložen.
 • Druhé chybné vhazování
 • Týmu, který se dopustí druhého porušení postupu při stejném vhazování, bude uložen menší trest pro hráčskou lavici. Poté, co bylo uloženo první varování na vhazování, čárový rozhodčí upozorní provinivší se tým, že druhé porušení bude mít za následek menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry.

 

 

 

Published by Jiří Kavan