Neděle 22. Květen
Moravská Třebová
°C

Volby do výboru HC Slovan Moravská Třebová

Volby do výboru HC Slovan Moravská Třebová

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO VÝBORU ODDÍLU HC SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
(v souladu se stanovami a volebním řádem TJ Slovan Moravská Třebová)

Ve volbách, které proběhnou na členské schůzi dne 4.4.2022 v 18:00 hodin budou  členové volit 5 členů do výboru oddílu. Od zveřejnění tohoto oznámení až do 1.4.2022 bude volební komise přijímat návrhy na kandidaturu do výboru oddílu.

Pro kandidáty platí tato pravidla:
a. Kandidovat ve volbách mohou řádní členové starší 18 let,
b. kandidát může svou kandidaturu ohlásit sám nebo být navržen jiným řádným členem,
c. kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Kandidatura se ohlašuje či navrhuje volební komisi e-mailem na adresu volbyhcslovan@seznam.cz.

Volební komise kandidáta a navrhovatele informuje o obdržení ohlášení či návrhu kandidatury a není-li doložen, vyžádá si souhlas kandidáta.

Pro voliče platí tato pravidla:
a. Volit ve volbách mohou všichni řádní členové starší 18 let,
b. všichni kmenoví hráči starší 18 let,
b. u kategorií hráčů mladších 18 let vedoucí družstva + vždy 1 delegát z každého družstva.

Harmonogram voleb:
– termín registrace kandidátů – do 1.4.2022
– termín dodání písemného souhlasu kandidátů – do 1.4.2022
– termín zveřejnění kandidátů – do 2.4.2022
– termín volební členské schůze 4.4.2022, 18:00 hod.
– volební lístky obdrží volič na místě, kde zvolí zaškrtnutím 5 kandidátů a odevzdá volební komisi
– termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb – do 5.4.2022
– v případě stejného počtu hlasů a nemožnosti vyhodnocení výsledku voleb bude vyhlášeno 2. kolo.

Published by David Klodner